Cudzoziemiec a ubezpieczenie zdrowotne – co warto wiedzieć?

W Polsce obowiązuje jedna z najbardziej rozbudowanych na świecie siatki ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki temu możemy być pewni, że w razie choroby bądź wypadku będziemy mieli dostęp do najlepszych możliwych środków leczniczych. Niestety, jak w przypadku każdego systemu ubezpieczeń, także i w tym przypadku istnieją pewne ograniczenia. Jednym z nich jest fakt, że aby mieć prawo do […]

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – jakie są warunki, zakres ochrony i wyłączenia?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia na podstawie umów międzynarodowych, które zostały zawarte przez Rzeczpospolitą Polską. W ramach tych umów cudzoziemcy mają prawo do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Aby móc skorzystać ze świadczeń medycznych, cudzoziemiec musi posiadać ważny paszport lub inny dokument tożsamości oraz dowód […]