Mandatoryzne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy – przyczyny, dla których jest to korzystne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy jest obecnie coraz bardziej popularne i powszechne. Jest to rodzaj ubezpieczenia, które chroni lekarzy przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w wyniku błędu medycznego lub zaniedbania. Wiele krajów wprowadza obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia dla wszystkich lekarzy, co przynosi wiele korzyści zarówno dla samych lekarzy, jak i dla pacjentów. […]