Zarządzanie nieruchomościami – kim jest i czym się zajmuje zarządca nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami to dziedzina, która zajmuje się gospodarowaniem oraz administrowaniem nieruchomościami. Do zadań zarządcy nieruchomości należy m.in.: utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, dbanie o jej estetykę oraz bezpieczeństwo, a także reprezentowanie właściciela nieruchomości wobec jego najemców. Zarządzanie nieruchomościami to także gospodarowanie finansami, które są przeznaczone na utrzymanie nieruchomości oraz jej ewentualne modernizacje. W Polsce istnieje […]